Reglement

INCHECKEN: Bij aankomst wordt elk lid van het gezin of de groep gevraagd om een ​​geldig identiteitsbewijs voor wettelijke registraties.

STANDPLAATSEN: Standplaatsen worden toegewezen door de Directie; voor elke volgende verplaatsing is een nieuwe autorisatie vereist. Op elke staanplaats is 1 caravan + 1 auto of 1 tent + 1 auto of 1 camper toegestaan. Al het andere moet volgens de prijslijst als extra worden beschouwd. Gasten die na 12.00 uur vertrekken, worden ook de volgende dag in rekening gebracht (ongeacht de aankomsttijd).

WOONEENHEDEN: het nummer wordt toegekend door de Directie. De sleutels worden op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur overhandigd. Bij vertrek dient de wooneenheid om 10.00 uur te zijn verlaten en netjes achtergelaten te worden. Laat geen afval binnen/buiten de woonunit achter. Eventuele schade wordt in rekening gebracht.

AUTO: Auto's moeten op speciaal daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd. Laat de motor niet draaien. Het verkeer van voertuigen op de camping is toegestaan ​​met een maximale snelheid van 10 km / u van 7.00 tot 23.00 uur. Vanaf 23.00 uur tot 7.00 uur is het niet toegestaan ​​om de camping op te rijden of te circuleren. De slagboom bij de ingang wordt gesloten en de voertuigen moeten op de parkeerplaats worden achtergelaten. Het is aan te raden de auto de volgende ochtend zo snel mogelijk op te halen.

HUISDIEREN: honden zijn alleen toegestaan ​​als ze een gezondheidsboekje hebben. Rassen die volgens de voormalige Italiaanse wet gevaarlijk werden geacht, zijn niet toegestaan. Houd ze a.u.b. altijd aan de lijn, laat ze niet alleen op een kampeerplaats of in een stacaravan. Ze mogen de rust van de andere gasten niet verstoren en de inrichting van de camping is te respecteren. Verzamel daarom altijd hun uitwerpselen en gooi deze in de speciale afvalbakken op de camping.

AANSPRAKELIJKHEID: De Directie is aansprakelijk voor burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden en voor schade aan personen en zaken binnen de grenzen, voorwaarden en stabiele risico's van de verzekeringsmaatschappij waarmee de Camping een specifieke polis heeft bedongen. Schade aan auto's is daarvan uitgesloten, aangezien ze (door internationale conventies) al gedekt zijn door de verplichte verzekering van elke auto.
De Directie is in geen geval verantwoordelijk voor schade aan personen en zaken op de camping door natuurrampen.
De Directie is niet verantwoordelijk voor diefstal van kostbaarheden van welke aard dan ook die door gasten onbeheerd zijn achtergelaten in en om hund wooneenheid of in auto’s.
De Directie is niet aansprakelijk voor eventuele inefficiënties als gevolg van gebrek aan bevoorrading, onopzettelijke defecten aan apparatuur of andere oorzaken van overmacht.

KINDEREN: op de camping moeten kinderen altijd worden vergezeld door een ouder of een volwassene, die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt jegens derden en verplicht zich tot het vergoeden van de door hen eventueel veroorzaakte schade.

BEZOEKERS: Familieleden, vrienden en bezoekers in het algemeen hebben toegang tot de camping na toestemming van de Directie en na afgifte van een identiteitsbewijs. Na het verstrijken van een uur wordt zonder meer het tarief volgens de prijslijst toegepast. De Directie behoudt zich het recht voor om de toegang van bezoekers te verbieden tijdens periodes van maximale bezetting.

HYGIËNE: we vragen u om de toiletten, wastafels en elk ander onderdeel van de douche gelegenheden en in het algemeen het hele kampeerterrein zo schoon mogelijk te houden; de stortbakken van het chemisch toilet te legen op de daarvoor speciaal bestemde plaats aangeduid met het bord of aan te sluiten op de daarvoor bestemde afvoeren op de staanplaats en niet in de toiletten of regenwaterafvoerroosters! Was geen borden, kleding of andere items in de wasbakken die zijn gereserveerd voor persoonlijke reiniging / hygiëne.
Het afval moet door de gasten worden gesorteerd en naar de daarvoor bestemde inzamelpunten worden gebracht en in de containers worden gegooid.

WATER: water is een kostbaar goed dat niet verspild mag worden. We nodigen u uit om het in de juiste mate te gebruiken. Het is niet toegestaan ​​om auto's, caravans en campers te wassen.

NATUUR: het is verboden om open vuren aan te steken op kampeerplaatsen of in stacaravans; houd vlammen zoals bij kaarsen, restanten van barbecue-kooltjes constant in de gaten en zorg ervoor dat ze volledig gedoofd zijn. Beschadig geen planten, bomen en bloemen en uitrusting van het accommodatiecomplex. Vermijd lawaai van 23.00 tot 07.00 uur en verminder luidruchtige activiteiten tussen 14.00 en 15.00 uur, die de rust van de buren kunnen verstoren.

Om de veiligheid op de camping te garanderen, heeft de directie besloten dat vanaf 2023 ALLEEN elektrische of gasbarbecues zijn toegestaan, zowel voor de accommodaties als voor de staanplaatsen.


Wij nodigen u echter uit om altijd goed op te letten bij het gebruik ervan.


ZWEMBAD: Wij nodigen u uit om het reglement bij de ingang van het zwembad te lezen. Bij regen wordt de badmeesterdienst opgeschort.

NOODGEVALLEN: Intern nummer om noodsituaties te melden: +39 346 3366184 - Vaste nooddienst aan de receptie.

In geval van brand in de buurt van of in een wooneenheid (stacaravan, tent, camper, enz.) is het noodzakelijk:

  1. Bel het INTERNE NUMMER om de noodsituatie te melden,
  2. Ga uit de buurt van de vuurbron en ga op veilige afstand van de wooneenheid staan, wachtend op hulp,
  3. Breng de buren van de staanplaats op de hoogte zodat ze ook in veiligheid kunnen verkeren.
  4. In geval van nood (aardbeving, brand, overstroming, enz ...) zal het personeel van de camping de gasten informeren door de verspreiding van het nieuws, met een megafoon over de lopende noodsituatie en van de te volgen procedures.
  5. Alle gasten moeten het dichtstbijzijnde RELATIEVE VEILIGHEIDSGEBIED bereiken, daarom vragen we u om het noodplan van de structuur te lezen die op verschillende punten van de camping wordt weergegeven en ook bij deze informatie is gevoegd.

Volg de instructies van het evacuatiepersoneel van de camping.

Een verblijf op de camping impliceert de volledige aanvaarding van het reglement. Onwetendheid van de daarin vervatte regels wordt niet als een excuus beschouwd; het niet-naleven ervan zal leiden tot mogelijke maatregelen, niet in de laatste plaats de verwijdering van de Camping.

Regels voor reservering


1. Reserveren kunt u via: de internet site van de camping, via e-mail, per post, telefoon of fax. U krijgt een offerte toegestuurd inclusief het aanbetalingbedrag, dat moet worden voldaan via een ‘storting op buitenlandse rekening’ of eurogiro. De reserveringsbevestiging wordt toegezonden na ontvangst van de aanbetaling.
2. Extra gasten tijdens het verblijf zijn, in overleg met de directie, toegestaan.
3. De geboekte en bevestigde periode wordt in zijn totaliteit afgerekend, ook in geval van latere aankoms of vervroegd vertrekt ( standplaats + personen of verblijfplaats)
4. De Directie behoudt het recht om de vroeg vrijgekomen verblijfplaats te verhuren.
5. De toewijzing van de standplaats of verblijfplaats is een bevoegdheid van de Directie van de Camping, die rekening zal houden met de beschikbaarheid op het terrein en de bijzondere wens van de gast.
6. Mocht de gast niet aankomen op het afgesproken tijdstip, dan zal de Directie de besproken verblijfplaats tot 13.00 uur van de daaropvolgende dag beschikbaar houden.
7. Binnen een dag na aankomst moet het totaalbedrag van het verblijf worden voldaan.
8. Met de aanbetaling worden de reserveringsvoorwaarden en het interne reglement van de camping aangenomen.


RESERVERING STANDPLAATSEN
De geboekte standplaats is voor de gast beschikbaar vanaf 15.00 uur.

Aangetaling: Is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden in het hoogseizoen, om de standplaats te reserveren. Voor de reservering wordt 50% aanbetaling gevraagd.

Annulering: In geval van annulering, tot 15 dagen voor de aankomstdatum, wordt de aanbetaling teruggestort met aftrek van alleen de onkosten (€ 20,00).
Vanaf 15 dagen voor de aankomstdatum, verlies van de aanbetaling. LET OP: het is niet mogelijk om met ACSI - ANWB of ADAC kaart te boeken.


RERSERVERINGEN MOBIELEHOMES
De Directie heeft de bevoegdheid de verblijfplaats toe te wijzen; deze wordt schoon en netjes tussen 15.00 en 20.00 uur beschikbaar gesteld.

Aanbetaling: Deze bedraagt 30% van het totale verblijf. Bij aankomst betaalt men € 100,00 borg die bij vertrek, na een positieve inventaris-, schoonmaak- en schadecontrole, geretourneerd zal worden.

Annulering: In geval van annulering, tot 15 dagen voor de aankomstdatum, wordt de aanbetaling teruggestort met aftrek van alleen de onkosten (€ 20,00).
Vanaf 15 dagen voor de aankomstdatum, verlies van de aanbetaling.