Reglement

1. De ontvangstformaliteiten moeten plaatsvinden bij aankomst van ieder gezelschap. Aan elke volwassene wordt een geldig entiteitbewijs gevraagd. De directie behoudt zich het recht voor om tot aan het vertrek tenminste één identiteitsbewijs vast te houden voor elk gezelschap afzonderlijk.

2. De standplaatsen worden door de directie aangewezen; iedere daaropvolgende verplaatsing moet worden geautoriseerd.

3. De tarieven zijn per nacht. Bij gezelschappen die na 12:00 uur vertrekken wordt ook de volgende dag in rekening gebracht (los van de aankomsttijd).

4. Honden zijn toegestaan mits ze volgens de regels zijn ingeënt en altijd aan de lijn worden gehouden. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat ze andermans rust niet verstoren en dat ze de goede naam en de hygiëne van de camping niet schaden. Wij wijzen u erop dat bij overtreding van de regels met betrekking tot het gebruik van de hondenriem (altijd) en de hygiëne van de dieren u direct van de camping wordt verwijderd.
Honden zijn welkom. Zijn toegestaan, mits als niet gevaarlijk beschouwdt door de italiaanse wet. Breng het boek van de hond gezondheid.

5. In de Lodge-tenten, in de stacaravans Deluxe Suite en Family Deluxe, in de appartementen Iris, Girasole, Rose en in de Villetta Fior di Sole zijn huisdieren niet toegestaan.

6. De directie is alleen aansprakelijk jegens derden en schade aan personen of zaken, binnen de grenzen, de voorwaarden en de risico’s die zijn vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij waarbij de Camping is aangesloten en waarvan de verzekeringspolis in te zien is bij de receptie. Volgens de internationale conventie is schade die wordt veroorzaakt aan auto’s uitgezonderd, aangezien deze al gedekt wordt door de verplichte motorrijtuigenverzekering.

7. De Directie is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade  en/of schade aan goederen als gevolg van natuur calamiteiten.

8. De Directie is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen die onbewaakt zijn achtergelaten in uw kampeerverblijf of voertuig.

9. Familieleden, vrienden en bezoekers in het algemeen kunnen de camping betreden na toestemming van de Directie, na afgifte van een identiteitsbewijs. De directie behoudt zich het recht voor op ieder moment de identiteit van de aanwezige personen op de Camping te controleren.

10. De directie behoudt zich het recht voor een vergoeding te eisen voor eventuele schade aan voorwerpen, vastgesteld vóór vertrek van de gasten.

11. Voor voertuigen op de camping geldt een maximumsnelheid van 10 km p/u.

12. Het is strikt verboden:
- Vuur te stoken op de standplaatsen;
- Planten, bloemen en de uitrusting van het complex te beschadigen;
- Lawaai te maken, van welke aard dan ook, tussen 23:00 uur en 07:00 uur en tussen 14:00 uur en 15:00 uur moet het aantal activiteiten verminderd worden die de rust van de buren kunnen verstoren;
- Met motorvoertuigen het campingterrein op te komen of over het campingterrein te rijden tijdens de rustperiode van 23:00 – 07:00 uur;
- Wij wijzen u erop dat tijdens de hierboven vermelde rustperioden de slagbomen gesloten zullen worden en dat de motorvoertuigen in de daarvoor bestemde parkeerhavens moeten blijven;
- Benadrukt wordt dat bij herhaalde niet-naleving van datgene dat is voorzien in de laatste 2 punten van dit artikel, u meteen wordt verwijderd van deze Camping;

13. Wij wijzen u er vooral op:
- Dat de toiletten, de wastafels en al het andere sanitair zeer goed schoongehouden dienen te worden;
- Dat de chemische toiletten van de caravans geleegd moeten worden op de daarvoor bestemde plaatsen die aangeduid zijn met een bord en niet in de toiletten;
- Dat kinderen onder de 6 jaar naar de toiletten begeleid moeten worden;
- Dat vaatwerk, kleding en andere zaken niet gewassen mogen worden in de wastafels die voor persoonlijke hygiëne bestemd zijn;
- Dat water in de juiste hoeveelheid gebruikt moet worden en dat de auto, de caravan, etc. niet gewassen mag worden;  
- Dat papier en vast afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers buiten de camping gedeponeerd moeten worden;

14. Zwembadenreglement:
- Het gebruik van de zwembaden is toegestaan van 10:00 uur tot 19:00
- Het gebruik van badmutsen is niet verplicht;
- Vermelding van niet-zwemmers bij de badmeester wordt op prijs gesteld;
- Het is verboden te gillen;
- Het is verboden te duiken;
- Het is verboden, per landelijke wetgeving, om opblaasbare bootjes in het zwembad te gebruiken;
- In geval van regen worden de werkzaamheden van de badmeester opgeschort;

15. Het verblijf op de camping brengt de noodzakelijke aanvaarding van het volgende reglement met zich mee. Het niet bekend zijn met de regels die hierin staan, wordt niet gezien als excuus; ingeval van niet-naleving van deze regels worden de noodzakelijke maatregelen genomen, niet in de laatste plaats verwijdering van de Camping.Regels voor reservering


1. Reserveren kunt u via: de internet site van de camping, via e-mail, per post, telefoon of fax. U krijgt een offerte toegestuurd inclusief het aanbetalingbedrag, dat moet worden voldaan via een ‘storting op buitenlandse rekening’ of eurogiro. De reserveringsbevestiging wordt toegezonden na ontvangst van de aanbetaling.
2. Extra gasten tijdens het verblijf zijn, in overleg met de directie, toegestaan.
3. De geboekte en bevestigde periode wordt in zijn totaliteit afgerekend, ook in geval van latere aankoms of vervroegd vertrekt ( standplaats + personen of verblijfplaats)
4. De Directie behoudt het recht om de vroeg vrijgekomen verblijfplaats te verhuren.
5. De toewijzing van de standplaats of verblijfplaats is een bevoegdheid van de Directie van de Camping, die rekening zal houden met de beschikbaarheid op het terrein en de bijzondere wens van de gast.
6. Mocht de gast niet aankomen op het afgesproken tijdstip, dan zal de Directie de besproken verblijfplaats tot 13.00 uur van de daaropvolgende dag beschikbaar houden.
7. Binnen een dag na aankomst moet het totaalbedrag van het verblijf worden voldaan.
8. Met de aanbetaling worden de reserveringsvoorwaarden en het interne reglement van de camping aangenomen.


RESERVERING STANDPLAATSEN
De geboekte standplaats is voor de gast beschikbaar vanaf 15.00 uur.

Aangetaling: Is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden in het hoogseizoen, om de standplaats te reserveren. Voor de reservering wordt 50% aanbetaling gevraagd.

Annulering: In geval van annulering, tot 15 dagen voor de aankomstdatum, wordt de aanbetaling teruggestort met aftrek van alleen de onkosten (€ 20,00).
Vanaf 15 dagen voor de aankomstdatum, verlies van de aanbetaling.


RERSERVERINGEN MOBIELEHOMES
De Directie heeft de bevoegdheid de verblijfplaats toe te wijzen; deze wordt schoon en netjes tussen 15.00 en 20.00 uur beschikbaar gesteld.

Aanbetaling: Deze bedraagt 30% van het totale verblijf. Bij aankomst betaalt men € 100,00 borg die bij vertrek, na een positieve inventaris-, schoonmaak- en schadecontrole, geretourneerd zal worden.

Annulering: In geval van annulering, tot 15 dagen voor de aankomstdatum, wordt de aanbetaling teruggestort met aftrek van alleen de onkosten (€ 20,00).
Vanaf 15 dagen voor de aankomstdatum, verlies van de aanbetaling.